പോരാളികളുടെ മാത്രം ലോകം(കിടപ്പുമുറി). രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങള്‍ മുതല്‍ പ്രഭാതം വരെയുള്ള സമയങ്ങളില്‍ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു പോരാളിയുടെ കിടപ്പറയിലേക്കുള്ള ആഗമനം. പകല്‍ ഗാഢനിദ്രയിലാവാം. ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്‌ പൊറുക്കാനാവാത്ത കുറ്റം. അല്ലറചില്ലറ തമാശകള്‍, പൊട്ടിച്ചിരികള്‍, പാട്ടുകള്‍ മുതലായവ കേട്ടാല്‍ നെറ്റിച്ചുളിക്കരുത്‌! അതു പോരാളികളുടെ നേരംപോക്കുകളിലൊന്നാവാം. പ്രവേശനവും പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും ചീഫ്‌ കമാന്‍ഡര്‍ വ്യക്തമാക്കും.

Wednesday, April 30, 2008

മലപ്പുറം പ്രണയലേഖനം

(മൊബൈല്‍ ജോക്കിയുടെ പ്രത്യേക അഭ്യര്‍ത്ഥന മാനിച്ച്‌ പോസ്‌റ്റു ചെയ്യുകയാണീ മലപ്പുറം വാമൊഴി. ചത്താലും സംസാരരീതി കൈവിടില്ലെന്നു പറയുന്ന മലപ്പുറംകാര്‍ക്കു വേണ്ടി ആരോ പടച്ചുവിട്ട രസികന്‍ പ്രണയകഥ ....അനുമതിയോടെ ഞാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കട്ടെ)

ന്റെ ഖല്‍ബിന്റെ മുത്തേ,
ല്ലാരും പറേണ്‌ ഞമ്മള്‌ രണ്ടാലും കൂടിയാ പത്തിരീം
കോയിക്കറീം പോലാണ്‌ന്ന്‌, ഞമ്മക്കും അങ്ങനെ
തോന്നിക്കണ്‌. അതോണ്ട്‌ സുയിപ്പിക്ക്‌ണ ഒരു ബര്‍ത്താനം
പറയാന്‍ വേണ്ട്യാണ്‌ ഞമ്മളിതെഴ്‌ത്‌ണത്‌. ഞമ്മള്‌ പറഞ്ഞത്‌
കേട്ട്‌ ജ്ജ്‌ ബെറുതെ ബേജാറാവരുത്‌.
ഞമ്മക്ക്‌ അന്നെ പെരുത്തിഷ്ടാണ്‌. ഇത്‌ ന്റെ നെഞ്ചും
കൂടിന്റകത്ത്‌ കെടന്ന്‌ നീറാന്‍ തുടങ്ങീട്ട്‌ മ്മിണി നാളായിക്ക്‌ണ്‌.
അന്റെ ആ പെടക്ക്‌ണ മീന്‍ പോലത്തെ കണ്ണും പൊരിച്ച്‌ ഉന്നക്കായ
പോല്‌ത്തെ മീക്കും, വെള്ളം ഒലിച്ച ജിലേബി കഷ്‌ണം പോലത്തെ ചുണ്ടും,
ആക്കെകൂടി ഇയ്‌ ഒരു ഹൂറി തന്നേണ്‌.
പഷേങ്കില്‌ അന്റെ വാപ്പാ ഒരു ചെയ്‌ത്താനാണ്‌.
അയ്യാള്‌ടെ മയ്യത്ത്‌ പള്ളിക്കാട്ടില്‌ക്ക്‌ എടുത്തല്ലാണ്ട്‌ ഞമ്മളാ പടി കടക്കൂല്ലാ.
അന്റെ വാപ്പാന്റെ കയ്യിന്ന്‌ കിട്ടിയ തല്ലിന്റെ ബേദന
ഇന്‍ക്ക്‌ മറക്കാന്‍ പറ്റണ്‌ത്‌ അന്റെ ആ മൊഞ്ചുള്ള മോറ്‌ ഒര്‍ക്കുമ്പ്‌ളാണ്‌.
അന്നെ കിനാകണ്ട്‌ കെടന്ന്‌ ഇന്‌ക്ക്‌ രാത്രീല്‌
ഒറക്കം പോലും ബരണില്ല. ഇന്നലെ അന്നെ ഓര്‍ത്ത്‌
കെടന്ന്‌ ഞമ്മള്‌ ക്‌നാവീന്ന്‌ ഞെട്ടിണീറ്റത്‌ സുബ്‌ഹി ബാങ്ക്‌ കൊടുക്ക്‌ണത്‌
കേട്ടീട്ടാണ്‌. ഇന്നലെ മീന്‍ ബിക്കുമ്പോ അയല അയലേ....ന്ന്‌ ബിളിക്ക്‌തിന്‌ പകരം
അയിശ അയിശാ...ന്ന്‌ ബിളിച്ച്‌ ആകെ ബലാലായി.
അന്റെ വാപ്പ എറച്ചി ബെട്ട്‌കാരനായതോണ്ട്‌ അയാക്ക്‌ന്നെ കണ്ണ്‌ട്‌ത്താ കണ്ടൂടാ.
അന്റെ കണ്ണ്‌ പോലെ പെട്‌ക്ക്‌ണ മീനാണ്‌ ഞമ്മള്‌ ബിക്കണത്‌. അതാ ഹമ്‌ക്കിന്‌ അറിയ്യോ.......!
ന്റെ കുഞ്ഞാളേ, ഞമ്മള്‌ണ്ടാക്കിയ കായോണ്ട്‌ അനക്ക്‌ ഞമ്മള്‌ പച്ച ജാക്കറ്റും തുണീം,
അത്തറും സുറുമേം ഒക്കെ ബാങ്ങി ബെച്ചിട്ട്‌ണ്ട്‌. ജ്ജ്‌ ഞമ്മള്‌താവണ രാത്രീല്‌
അനക്ക്‌ ഞമ്മളതൊക്കെ തരും. ആ രാത്രി കിനാകണ്ട്‌ നിലാവത്തയിച്ചിട്ട കോയീനെ
പോലെ ഞമ്മള്‌ നടക്കാണ്‌. ന്റെ ഹൂറിക്ക്‌ ഒരായിരം മുത്തങ്ങള്‌. പെരുത്തിഷ്ടത്തോടെ
അന്റെ മാത്രം.........

No comments:

Post a Comment